Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela – HISTORIA i WIEDZA O SPOECZEŃSTWIE

Uprzejmie informujemy, że grupa ekspertów pracujących nad wymaganiami egzaminacyjnymi na tegoroczny egzamin maturalny opracowała zeszyty metodyczne ” Vademecum nauczyciela”. Jako pierwsze opracowano zeszyty do historii i wiedzy o społeczeństwie. Planowanych jest 11 takich przedmiotowych opracowań. O pojawieniu się nowych będziemy Państwa na bieżąco informować. źródło:… Read More

Logo projektu LOWE w Kętrzynie

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 powstał ” Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie” przy Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” POWR.02.14.00-00-1001/19. Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób… Read More

Szkolenie – Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2021r. – praktyczne warsztaty -5h

11.02.2021, godz.11.00 – 15.00, koszt 300 zł/osoba Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli, OPS, DPS), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników… Read More

Informacja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszam nauczycielki klas III szkół podstawowych wraz ze swoimi wychowankami do udziału w II Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wszystkie niezbędne informacje uzyskają Panie podczas spotkania sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, która odbędzie się na platformie Zoom… Read More

Uwaga nauczyciele doradztwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy chętnych nauczycieli doradztwa zawodowego na spotkanie na platformie Teams 27.01.21 o godzinie 15.30 celem omówienia sposobów promocji szkół ponadpodstawowych wśród uczniów klas ósmych. Zgłoszenia: malgorzata.hrycenko@podn.starostwo.ketrzyn.pl