Wniosek o zapisanie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PORADNI:

Opinie ze szkoły – wzory:

Zgłoszenie dziecka na badanie przez szkołę za zgodą rodziców:

Opinia ze szkoły, w przypadku, gdy o konsultację wystąpił rodzic:

Wniosek o konsultację logopedyczną:

Zaświadczenie lekarskie – NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Zaświadczenie lekarskie – KSZTAŁCENIE SPECJANE – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – ZŚK

OPINIA ZE SZKOŁY – ZŚK