DYREKTOR

mgr Marta Kragiel – marta.kragiel@powreketrzyn.pl

 • nauczyciel konsultant
 • trener wspomagania szkół i przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania biologii, przyrody, fizyki i wiedzy o społeczeństwie
 • menadżer oświaty

WICEDYREKTOR

mgr Elżbieta Gzegzuła – elzbieta.gzegzula@powreketrzyn.pl

 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta pedagogiczny
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

PEDAGODZY

mgr Katarzyna Małż – katarzyna.malz@powreketrzyn.pl

 • oligofrenopedagog
 • terapeuta pedagogiczny
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Joanna Racka – joanna.racka@powreketrzyn.pl

 • oligofrenopedagog
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • terapeuta pedagogiczny
 • socjoterapeuta

mgr Irena Kuczyńska-Szarejko – irena.kuczynskaszarejko@powreketrzyn.pl

 • specjalista do spraw orientacji i poradnictwa zawodowego
 • oligofrenopedagog
 • logopeda
 • neurologopeda

mgr Magdalena Fiedorczuk – magdalena.fiedorczuk@powreketrzyn.pl

 • specjalista w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

PSYCHOLODZY

mgr Magda Tabath – magda.tabath@powreketrzyn.pl

 • terapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży

mgr Beata Podlawska – beata.podlawska@powreketrzyn.pl

 • tyflopedagog
 • specjalista w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

mgr Agnieszka Maliszewska – agnieszka.maliszewska@powreketrzyn.pl

 • seksuolog kliniczny
 • specjalista psychoterapii w podejściu zintegrowanym

LOGOPEDA

mgr Elwira Nowicka – eliwra.nowicka@powreketrzyn.pl

 • surdopedagog
 • neurologopeda
 • oligofrenopedagog
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • terapeuta pedagogiczny
 • specjalista integracji sensorycznej

SEKRETARZ

Katarzyna Małecka – katarzyna.malecka@powreketrzyn.pl