DYREKTOR

mgr Marta Kragiel – marta.kragiel@powreketrzyn.pl

 • nauczyciel konsultant
 • trener wspomagania szkół i przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania biologii, przyrody, fizyki i wiedzy o społeczeństwie
 • menadżer oświaty

PEDAGODZY

mgr Aneta Żejmo – aneta.zejmo@powreketrzyn.pl

 • pedagog
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta pedagogiczny
 • trener unikatowego kodu uczenia się

mgr Katarzyna Małż – katarzyna.malz@powreketrzyn.pl

 • oligofrenopedagog
 • terapeuta pedagogiczny
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Joanna Racka – joanna.racka@powreketrzyn.pl

 • oligofrenopedagog
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • terapeuta pedagogiczny
 • socjoterapeuta

mgr Irena Kuczyńska-Szarejko – irena.kuczynskaszarejko@powreketrzyn.pl

 • specjalista do spraw orientacji i poradnictwa zawodowego
 • oligofrenopedagog
 • logopeda
 • neurologopeda

mgr Magdalena Fiedorczuk – magdalena.fiedorczuk@powreketrzyn.pl

 • specjalista w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • diagnosta ADOS 2 i terapii słuchowej Johansena

PSYCHOLODZY

mgr Beata Podlawska – beata.podlawska@powreketrzyn.pl

 • tyflopedagog
 • specjalista w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • diagnosta ADOS-2

mgr Emilia Bednarek – Bobek – emilia.bednarek-bobek@powreketrzyn.pl

 • specjalista w zakresie terapii uzależnień

mgr Wioletta Drężek – Bołtruczek – wioletta.drezek-boltruczek@powreketrzyn.pl

 • konsultant kryzysowy
 • trener unikatowego kodu uczenia się
 • nauczyciel języka polskiego

LOGOPEDA

mgr Elwira Nowicka – eliwra.nowicka@powreketrzyn.pl

 • surdopedagog
 • neurologopeda
 • oligofrenopedagog
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • terapeuta pedagogiczny
 • specjalista integracji sensorycznej

DORADCA ZAWODOWY

Małgorzata Hrycenko – malgorzata.hrycenko@powreketrzyn.pl

 • diagnosta unikatowego kodu uczenia się
 • poradnictwo zawodowe

SEKRETARZ

Katarzyna Małecka – kontakt@powreketrzyn.pl