Dane kontaktowe

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Pocztowa 11 pok. 207, 11- 400 Kętrzyn,

tel. 538 325 395 – w użytkowaniu dyrektora POWRE

tel. 89 751 35 36 – w godz. 7.30 – 15.00 sekretariat

telefony konsultacyjne:

POWRE 1 – 786 953 502

w godz. 16.00 – 18.00 – od poniedziałku do czwartku

POWRE 2 – 517 049 950

– w godz. 16.00 – 18.00 – od poniedziałku do czwartku

e-mail: kontakt@powreketrzyn.pl

www.powreketrzyn.pl