Spotkanie robocze dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych.

28 stycznia odbyło się spotkanie online wszystkich dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Spotkanie prowadziła pani Dorota Anuszkiewicz, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Oprócz Pani Dyrektor w naradzie uczestniczył Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, pan Krzysztof Marek Nowacki oraz… Read More