Marta Kragiel – dyrektor Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, nauczyciel konsultant w zakresie biologii i fizyki; e-mail: marta.kragiel@powreketrzyn.pl

Krystyna Bujnowska -doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; e-mail: krystyna.bujnowska@powreketrzyn.pl

Aneta Dunaj – doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego; e-mail: aneta.dunaj@powreketrzyn.pl

Katarzyna Aleszczyk – doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego; e-mail: katarzyna.aleszczyk@powreketrzyn.pl

Izabela Kuncer – doradca metodyczny z języka polskiego w szkołach podstawowych; e-mail: izabela.kuncer@powreketrzyn.pl

Małgorzata Hrycenko – doradca metodyczny z doradztwa zawodowego i języka polskiego; e-mail: malgorzata.hrycenko@powreketrzyn.pl

Karolina Stefaniak – doradca metodyczny z języka angielskiego w szkołach podstawowych; e-mail: karolina.stefaniak@powreketrzyn.pl

Monika Gregorowicz – doradca metodyczny z matematyki w szkołach podstawowych; e-mail: monika.gregorowicz@powreketrzyn.pl

Marzena Wierzchowska – doradca metodyczny z matematyki w szkołach ponadpodstawowych; e-mail: marzena.wierzchowska@powreketrzyn.pl