Raport końcowy – diagnoza poziomu występujących problemów wychowawczych i zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego.

Diagnoza poziomu występujących problemów wychowawczych i zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego – Wnioski po przeprowadzonych badaniach: Na każdym poziomie edukacyjnym zachodzi konieczność modyfikacji działań w ramach programów wychowawczo – profilaktycznych w szkołach. Najbliższy czas w szkołach powinien skupiać się… Read More

Zestawienie opisanych w prawie oświatowym praw związanych z edukacją ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W odniesieniu do nauki drugiego języka obcego przy niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim: 1. Na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2023 r. poz. 277 i 1633)… Read More

Konsultacje logopedyczne

6 marca 2023r. z okazji Światowego  Dnia Logopedy  w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zorganizowano  Dzień Otwarty , gdzie rodzice wraz z dziećmi mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji logopedycznych. Z konsultacji skorzystało 9-oro rodziców z dziećmi w wieku od 14 miesiąca życia do 10… Read More

Europejski Dzień Logopedy – 6 marca

KIEDY UDAĆ SIĘ Z DZIECKIEM DO LOGOPEDY? Dziecko skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada żadnych słów (typu: mama, tata, baba, bobo itd.). Dziecko skończyło 24 miesiące, a nie łączy dwóch elementów razem, (np.: mama am, bobo je, tata aaa (tata śpi) ). Dziecko skończyło 3 rok życia,… Read More

Projekt innowacyjno – wdrożeniowy – etap 2

Rozpoczęliśmy drugi etap projektu realizowanego przez Powiat Kętrzyński i Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Kętrzynie. W okresie II – VI 2023 wyłonione w procesie badań wstępnych, 10 dzieci (0-6 lat) oraz 10 uczniów (7-18 lat) i ich rodziny, otrzymają potrzebne wsparcie terapeutyczne, edukacyjne, społeczne i in.… Read More