Telefony konsultacyjne

Szanowni Państwo od 13 września ponownie możecie zadzwonić po poradę, konsultację czy wsparcie do specjalistów Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie. Telefony konsultacyjne odbieramy w godz. 16.00 – 18.00 od poniedziałku do czwartku. Zadzwoń, jeśli potrzebujesz pomocy!

INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, w imieniu Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki informujemy, że będzie kontynuowana pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.Od… Read More

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Do pobrania karta zapisu: Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 9 roku życia).              Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system… Read More

Diagnoza potrzeb szkoleniowych na rok 2021/2022

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której opracujemy Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli w powiatach kętrzyńskim i mrągowskim w roku szkolnym 2021/22. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Link do ankiety: https://forms.gle/kB8XaVj148PPF6UTA