Redagowanie opinii o uczniu – materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli

W zakładce „Dokumenty do pobrania” umieściliśmy przykładowe druki opinii wysyłanych do poradni przez szkołę. CZYM JEST OPINIA O UCZNIU? Opinia o uczniu wystawiana przez szkołę jest na pewno dokumentem. Po pierwsze – zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, po drugie – obrazuje, na podstawie danych gromadzonych w tej placówce, przebieg nauczania i wychowania oraz… Read More

Spotkanie robocze dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych.

28 stycznia odbyło się spotkanie online wszystkich dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Spotkanie prowadziła pani Dorota Anuszkiewicz, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Oprócz Pani Dyrektor w naradzie uczestniczył Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, pan Krzysztof Marek Nowacki oraz… Read More

Telefon konsultacyjny dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Z dniem 25 stycznia Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie uruchamia stałe dyżury telefoniczne służące wsparciu i konsultacjom udzielanym przez pracowników Poradni. Z telefonu można korzystać w godzinach 16.00 – 19.00 w dni powszednie. Obowiązuje stały grafik dyżurujących specjalistów.