News

Praca dla specjalistów – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w programie Za Życiem

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie zaprasza do współpracy specjalistów: psychologów, terapeutów SI, logopedów, pedagogów, oligofrenopedagogów, surdo-, tyflopedagogów, fizjoterapeutów i rehabilitantów do składania ofert na prowadzenie zajęć terapeutycznych w okresie II – VI 2023. Termin składania… Read More

Za Życiem

Od 5 lutego rozpoczynamy kolejny rok wsparcia dzieci i rodzin w ramach WOKRO w programie „Za Życiem”. Do 10 stycznia przyjmujemy zgłoszenia na kolejny czas współpracy (luty – czerwiec). Wniosek do pobrania: