Vademecum nauczyciela – egzamin ósmoklasisty

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Zeszyty do pobrania:

Metodyczny poniedziałek

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego i historii, Izabela Kuncer zaprasza nauczycieli na kolejne spotkanie poświęcone nowoczesnym narzędziom pracy. Szczegóły na plakacie 🙂

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela – HISTORIA i WIEDZA O SPOECZEŃSTWIE

Uprzejmie informujemy, że grupa ekspertów pracujących nad wymaganiami egzaminacyjnymi na tegoroczny egzamin maturalny opracowała zeszyty metodyczne ” Vademecum nauczyciela”. Jako pierwsze opracowano zeszyty do historii i wiedzy o społeczeństwie. Planowanych jest 11 takich przedmiotowych opracowań. O pojawieniu się nowych będziemy Państwa na bieżąco informować. źródło:… Read More

Szkolenie – Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2021r. – praktyczne warsztaty -5h

11.02.2021, godz.11.00 – 15.00, koszt 300 zł/osoba Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli, OPS, DPS), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników… Read More

Informacja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszam nauczycielki klas III szkół podstawowych wraz ze swoimi wychowankami do udziału w II Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wszystkie niezbędne informacje uzyskają Panie podczas spotkania sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, która odbędzie się na platformie Zoom… Read More

Uwaga nauczyciele doradztwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy chętnych nauczycieli doradztwa zawodowego na spotkanie na platformie Teams 27.01.21 o godzinie 15.30 celem omówienia sposobów promocji szkół ponadpodstawowych wśród uczniów klas ósmych. Zgłoszenia: malgorzata.hrycenko@podn.starostwo.ketrzyn.pl