Zajęcia wspierające w SP nr 3 w Kętrzynie

24.05.2021, odbyły się kolejne warsztaty w klasie 3B w SP nr 3 w Kętrzynie. Pracowaliśmy nad zrozumieniem do czego są potrzebne zasady i normy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w proponowanych zadaniach, wykazały się dużym zrozumieniem tematu. Dowiedzieliśmy się, które z zasad obowiązujących w ich klasie najbardziej… Read More

Zawodowe variete’s

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie zaprasza uczniów klas VIII ( i nie tylko) na film promujący szkolnictwo zawodowe w powiecie kętrzyńskim, pt. „Zawodowe varietes”, czyli zawodowe rozmaitości na wesoło. Film powstał na bazie pomysłu pań Ireny Kuczyńskiej – Szarejko oraz Magdaleny Fiedorczuk. Wykonawcy:… Read More

Światowy Tydzień Mózgu w POWRE

Tydzień Mózgu organizowany jest w Polsce od 1999 r., w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń… Read More