Vademecum nauczyciela – egzamin ósmoklasisty

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Zeszyty do pobrania:

Metodyczny poniedziałek

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego i historii, Izabela Kuncer zaprasza nauczycieli na kolejne spotkanie poświęcone nowoczesnym narzędziom pracy. Szczegóły na plakacie 🙂

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela – HISTORIA i WIEDZA O SPOECZEŃSTWIE

Uprzejmie informujemy, że grupa ekspertów pracujących nad wymaganiami egzaminacyjnymi na tegoroczny egzamin maturalny opracowała zeszyty metodyczne ” Vademecum nauczyciela”. Jako pierwsze opracowano zeszyty do historii i wiedzy o społeczeństwie. Planowanych jest 11 takich przedmiotowych opracowań. O pojawieniu się nowych będziemy Państwa na bieżąco informować. źródło:… Read More

Logo projektu LOWE w Kętrzynie

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 powstał ” Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie” przy Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” POWR.02.14.00-00-1001/19. Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób… Read More

Szkolenie – Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2021r. – praktyczne warsztaty -5h

11.02.2021, godz.11.00 – 15.00, koszt 300 zł/osoba Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli, OPS, DPS), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników… Read More