Europejski Dzień Logopedy – 6 marca

KIEDY UDAĆ SIĘ Z DZIECKIEM DO LOGOPEDY?

 • Dziecko skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada żadnych słów (typu: mama, tata, baba, bobo itd.).
 • Dziecko skończyło 24 miesiące, a nie łączy dwóch elementów razem, (np.: mama am, bobo je, tata aaa (tata śpi) ).
 • Dziecko skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia.
 • Dziecko skończyło 3 rok życia, a zauważasz, że w wymowie zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast balon – palon, zamiast góra-kura.
 • Podczas mówienia wkłada język między zęby.
 • Wydaje Ci się, że cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem.
 • Masz wątpliwości co do prawidłowej budowy jego narządów artykulacyjnych.
 • Dziecko skończyło 4 rok życia, a głoski: s, z, c, dz wypowiada jako: ś, ź, ć, dź (np.: sanki- sianki).
 • Dziecko skończyło 4 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz pierwszych prób wymowy głosek: sz, rz, cz, dż.
 • Dziecko skończyło 5 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz prób wymowy głoski [r].
 • Dziecko jest już uczniem szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania.
 • Podczas czytania myli litery podobne (P-B, A-Y), przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania.
 • Jeśli utrzymuje się rozwojowa niepłynność mówienia, dziecko często zacina się, powtarza sylaby

Zapraszamy do Naszej Poradni!

6 marca w godz. 14.00 – 18.00 pani Elwira Nowicka, logopeda udziela bezpłatnych porad i konsultacji logopedycznych