Plan pracy ODN na październik

5.10. wtorek – godz. 15.00 – 17.30 – Ochrona zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli – szkolenie rady pedagogicznej SP nr 1 w Kętrzynie – Aleksandra Rodzewicz – edukator zewnętrzny

6.10. środa – 14.00-15.30 – Konsultacje w SP 3 Kętrzyn na temat „Wprowadzenie do programowania z użyciem maty edukacyjnej” – K. Bujnowska

6.10. środa -15.30 – 17.00 – Zajęcia otwarte dla nauczycieli SP 3 Kętrzyn, poprowadzone przez 2 nauczycieli, odbywających staż w awansie zawodowym, pod kierunkiem doradcy metodycznego na temat „Jak wykorzystać matę edukacyjną na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej?” – K. Bujnowska

6.10. środa – godz. 15.00- Sieć współpracy doradców zawodowych „Planuj i działaj!” – stacjonarnie ODN Kętrzyn- M. Hrycenko; Link do zapisu: https://forms.gle/UmZss6uavoa6RS1ZA

7.10. czwartek, godz. 15.30 – Izabela Kuncer organizacja sieci, analiza egzaminów ósmoklasisty 2021. Link do zapisu https://forms.gle/HFjSUEbXED1Wv1CGA

11.10. – poniedziałek, godz. 15.00 – 17.30 – Ochrona zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli – szkolenie otwarte dla nauczycieli w ODN w Kętrzynie – Aleksandra Rodzewicz – edukator zewnętrzny – link do zapisów: https://forms.gle/z68pGWAG3wxwPZqSA

12.10. – wtorek online godz.16.00- sieć matematyków SP Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki – M. Gregorowicz

12.10. – wtorek online godz.15.30 – 16.30 – sieć nauczycieli języka angielskiego SP – Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – K. Stefaniak Wtorek, 12 października ·
Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/fmo-brxi-erh

12.10. – wtorek, godz. 15.00, ODN Kętrzyn – Spotkanie w ramach sieci nauczycieli języka polskiego z SP i ponadpodstawowych “Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera” – I. Kuncer, M.Hrycenko, A. Dunaj i M. Dąbkowska (ODN Bartoszyce) link do zapisu – https://forms.gle/S4kAm8iL94xLFnFk8

18.10 – poniedziałek – Lekcja otwarta z matematyki w LO w Węgorzewie – M. Wierzchowska

18.10. – poniedziałek- godz. 14.45 – 15.30 – Konsultacje w SP nr 5 w Kętrzynie na temat „ Rola tańca w edukacji wczesnoszkolnej” – K. Bujnowska

18.10. – poniedziałek- godz. 14.45 – 15.30 – „Taniec jako uniwersalny środek wspierający proces nauczania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz muzyki”- zajęcia warsztatowe w SP nr 5 w Kętrzynie – K. Bujnowska i K. Aleszczyk link:https://forms.gle/BBK99EgkLNcx2eSo7

18.10 poniedziałek godz. 15.30 – 18.00 – Ochrona zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli – szkolenie rady pedagogicznej SP nr 3 w Kętrzynie – Aleksandra Rodzewicz – edukator zewnętrzny

19.10. – wtorek – godz.15.00 – Szkolenie “Ikonki, lapbooki, leporella i pudełka w pracy nauczyciela polonisty i historyka szkoły podstawowej”. – nabór otwarty, I. Kuncer

19.10.– wtorek – godz. 16.00 – 18.15 – szkolenie rady pedagogicznej SP nr 4 w Mrągowie – „Jak na lekcji realizować zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni pp oraz w jaki sposób dostosować metody i formy pracy z uczniem” – A. Dunaj i M. Kragiel

20.10.2021 – środa – godz. 15.00 – 17.00 – Edukacja ekologiczna – przykłady dobrych praktyk – seminarium dla nauczycieli zaangażowanych w rozwijanie edukacji ekologicznej – M. Kragiel – link zgłoszeniowy: https://forms.gle/Q7TswmBaDABaF5Le9

ZMIANA TERMINU SEMINARIUM EKOLOGICZNEGO NA 9 LISTOPADA GODZ. 13.00 – 15.00

20.10.2021 – środa – godz. 15.00 -17.00 – Warsztat „Jak pracować z mapą marzeń w ujęciu coachingowym?” – dla doradców zawodowych i wychowawców – stacjonarnie ODN Kętrzyn, M. Hrycenko; Link do zapisu: https://forms.gle/MnBe8LcJ9ZanbHWa6

21.10. – czwartek – Warsztaty z tańców integracyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – sieć nauczycieli wychowania fizycznego K. Aleszczyk

21.10. – czwartek, godz. 15.30 – Szkolenie Rady Pedagogicznej w Łankiejmach ” Wspieranie dzieci w zakresie radzenia sobie z emocjami” – A. Dunaj

25.10. – poniedziałek – 15.45 – 18.00 – „Rozwiązania Edukacyjne Wedo 2.0 i programowanie z przyrodą w klasach I-III”-zajęcia warsztatowe z Lego Education- ODN w Kętrzynie – nabór nauczycieli; K. Bujnowska

25.10 – poniedziałek – sieć pedagogów specjalnych – A. Dunaj

25.10. poniedziałek godz. 15.00 – 17.30 – Ochrona zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli – szkolenie rady pedagogicznej SP w Marcinkowie – Aleksandra Rodzewicz – edukator zewnętrzny

26.10. – wtorek – Wymagania egzaminacyjne z matematyki w roku 2022 – szkolenie w sieci matematyków szkół ponadpodstawowych – M. Wierzchowska

27.10. – środa godz. 16.00 – Ekologiczny escape room jako aktywna metoda pracy – warsztaty – nabór otwarty koszt 40,00 zł – M. Gregorowicz i K. Stefaniak link do zapisów:

28.10. – czwartek – 10.10 lekcja otwarta języka polskiego w SP w Łankiejmach, klasa VIII – I. Kuncer

28.10. – czwartek – godz. 10.00 – 17.00 – Wszechstronne przywództwo – szkolenie dla dyrektorów i kadry kierowniczej oświaty – Agnieszka Grzymkowska (edukator zewnętrzny) i M. Kragiel – organizacja. Koszt 200 zł. Liczba miejsc ograniczona do 20. Link zgłoszeniowy: https://forms.gle/isK627Wwn4zf3rHaA

29-30.10 – piątek-sobota – Komunikacja w zespole podstawą współpracy – szkolenie rady pedagogicznej Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie – Agnieszka Grzymkowska (edukator zewnętrzny)