Oferta LOWE

Do marca 2022 roku w ramach LOWE – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie zrealizujemy:

  1. Kurs profilaktyki dla terapeutów ze szkół podstawowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, domów dziecka, świetlic środowiskowych – Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – 14 godzin szkoleniowych, planowany termin 12-13 marca 2021 wersja online lub stacjonarna; limit miejsc – 18.
  2. Kurs dla rodziców, terapeutów, nauczycieli – Trening Umiejętności Społecznych – 20 godzin szkoleniowych, planowany termin – koniec marca piątek – niedziela, stacjonarnie, limit miejsc – 20 osób, możliwość zdobycia certyfikatu.
  3. Jak sobie radzić ze stresem i emocjami? – warsztaty stacjonarne w grupach do 10 osób – utworzymy tyle grup ile będzie potrzeba, warsztat jednorazowy, ale bardzo aktywny – terminy w uzgodnieniu.
  4. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – zajęcia tematyczne online lub stacjonarnie w grupach, możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach lub w całym kursie – 10 spotkań. Planowany termin – kwiecień, maj
  5. Zajęcia sportowe fitness dla kobiet – zajęcia dwa razy w tygodniu w grupie na terenie gminy Korsze oraz jeśli zbierze się grupa również w Kętrzynie – jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
  6. Zajęcia języka angielskiego dla dorosłych – Praktyczny angielski, czyli jak sobie poradzić na wczasach i nie tylko – limit osób 25. Zajęcia stacjonarne lub online – 2 h w tygodniu (10-15 spotkań) – nabór po zrekrutowaniu prowadzącego.
  7. Zajęcia rękodzieła – warsztaty wielkanocne oraz bożonarodzeniowe – 20 – 25 osób. Warsztaty wielkanocne planowane w marcu stacjonarnie w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  8. Warsztaty dla wykluczonych cyfrowo – jak poradzić sobie z komputerem, napisać cv, wyszukać interesujących wiadomości, założyć pocztę i wysłać e-mail? – zajęcia praktyczne po utworzeniu grupy min. 10 -osobowej.
  9. Kurs baristy – zajęcia w grupie 10 – osobowej. Limit max. 2 grupy – planowany termin: kwiecień/maj lub wrzesień/październik.
  10. Nauka i doskonalenie pływania – od września 2021

Zapisy pod linkiem:

https://forms.gle/7Vock4v3i3cKmSGA6

Wszystkie formy szkoleniowe są finansowane w ramach dotacji otrzymanej w ramach programu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.