Informacja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszam nauczycielki klas III szkół podstawowych wraz ze swoimi wychowankami do udziału w II Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wszystkie niezbędne informacje uzyskają Panie podczas spotkania sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, która odbędzie się na platformie Zoom… Read More

Uwaga nauczyciele doradztwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy chętnych nauczycieli doradztwa zawodowego na spotkanie na platformie Teams 27.01.21 o godzinie 15.30 celem omówienia sposobów promocji szkół ponadpodstawowych wśród uczniów klas ósmych. Zgłoszenia: malgorzata.hrycenko@podn.starostwo.ketrzyn.pl

Szkolenia dla nauczycieli – wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym

Przedstawiona propozycja szkoleń dla nauczycieli jest wypadkową możliwości kadrowych naszego ośrodka. Aby zapisać się na szkolenie, należy do doradcy wysłać informację o chęci udziału. Doradcy po otrzymaniu zgłoszenia wyślą do Państwa link, który jest potwierdzeniem zapisu. Poniżej adresy e-mail do doradców: marta.kragiel@podn.starostwo.ketrzyn.pl; irena.hadziewicz@podn.starostwo.ketrzyn.pl; ewa.mieszkowska@podn.starostwo.ketrzyn.pl; izabela.kuncer@podn.starostwo.ketrzyn.pl;… Read More