Szkolenia dla nauczycieli – wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym

Przedstawiona propozycja szkoleń dla nauczycieli jest wypadkową możliwości kadrowych naszego ośrodka. Aby zapisać się na szkolenie, należy do doradcy wysłać informację o chęci udziału. Doradcy po otrzymaniu zgłoszenia wyślą do Państwa link, który jest potwierdzeniem zapisu. Poniżej adresy e-mail do doradców: marta.kragiel@podn.starostwo.ketrzyn.pl; irena.hadziewicz@podn.starostwo.ketrzyn.pl; ewa.mieszkowska@podn.starostwo.ketrzyn.pl; izabela.kuncer@podn.starostwo.ketrzyn.pl;… Read More