Konsultacje logopedyczne

6 marca 2023r. z okazji Światowego  Dnia Logopedy  w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zorganizowano  Dzień Otwarty , gdzie rodzice wraz z dziećmi mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji logopedycznych.

Z konsultacji skorzystało 9-oro rodziców z dziećmi w wieku od 14 miesiąca życia do 10 lat.

Zgłaszane problemy to głównie  opóźniony  rozwój mowy, brak realizacji głoski /R/ oraz  trudności z wymową szeregów detalizowanych.

Cieszymy się, że byliście Państwo tego dnia z Nami! Zapraszamy!