Projekt innowacyjno – wdrożeniowy – etap 2

Rozpoczęliśmy drugi etap projektu realizowanego przez Powiat Kętrzyński i Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Kętrzynie. W okresie II – VI 2023 wyłonione w procesie badań wstępnych, 10 dzieci (0-6 lat) oraz 10 uczniów (7-18 lat) i ich rodziny, otrzymają potrzebne wsparcie terapeutyczne, edukacyjne, społeczne i in. finansowane w ramach działalności statutowej współpracujących placówek oraz z otrzymanych w projekcie środków finansowych. Celem podjętych działań jest przede wszystkim pozytywny wpływ na uczestnictwo, funkcjonowanie dzieci/uczniów w ich środowisku domowym, przedszkolno/szkolnym i społecznym. Drodzy Rodzice! Nasi koordynatorzy na bieżąco kontaktują się z Państwem, celem umówienia na spotkanie, by stworzyć tzw. ekomapę potrzeb Waszej rodziny, tak aby udzielana przez najbliższe miesiące pomoc była uszyta na miarę potrzeb Państwa i Waszych dzieci.