Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za rok szkolny 2020/21

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z pracy Poradni w roku szkolnym 2021/22. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszych usług. Szczególne podziękowania kierujemy do szkół i przedszkoli, które korzystały z naszego wsparcia. Zachęcamy do dalszej współpracy.