Spotkanie sieci nauczycieli języka angielskiego

Pani Karolina Stefaniak, doradca metodyczny zaprasza na spotkanie organizacyjno – zapoznawcze.