Światowy Tydzień Mózgu w POWRE

Tydzień Mózgu organizowany jest w Polsce od 1999 r., w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia.

W Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie w ramach tygodnia mózgu odbyły się następujące działania:

  1. Warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Prowadzenie: Magda Tabath, Magdalena Fiedorczuk i Marta Kragiel.
  2. Webinarium – „Czym karmić swój mózg?” – uczennice II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie – organizacja – Katarzyna Aleszczyk.
  3. Popularyzacja wykładów naukowych poświęconych mózgowi z ośrodków akademickich – młodzież szkół ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego.
  4. Warsztaty dla nauczycieli – „Zadania rozwijające kreatywność wśród uczniów” – prowadzenie Izabela Kuncer – termin przełożony na 25 marca 2021.
  5. Jak radzić sobie ze stresem i emocjami? – warsztaty w ramach programu LOWE – termin przeniesiony na 30 i 31 marca, prowadzenie edukator z zewnątrz – Agnieszka Grzymkowska.