Wspomaganie w zakresie rozwijania kompetencji uczenia się

W piątek, 5 marca odbyły się pierwsze warsztaty dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie, dotyczące kształtowania umiejętności uczenia się. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie klasy 2 PLO poznali swój styl uczenia się, typ osobowości oraz poziomy zdobywania wiedzy. Omówiono metody przygotowania się do nauki – relaksacja oraz poznano techniki zapamiętywania dat, słów i in. Uczniowie mogli sprawdzić się w umiejętności szybkiego czytania i zapamiętywania słów. Wiele informacji poświęcono mnemotechnikom i technikom notowania wizualnego.

Warsztaty odbędą się jeszcze w dwóch klasach liceum. To zadanie realizowane wspólnie przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. Warsztaty prowadzą Marta Kragiel, dyrektor POWRE w Ketrzynie, Magdalena Fiedorczuk – pedagog i Magda Tabath – psycholog.