Logo projektu LOWE w Kętrzynie

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 powstał ” Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie” przy Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” POWR.02.14.00-00-1001/19. Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form aktywności zawodowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 175 000,0 PLN