Spotkanie robocze dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych.

28 stycznia odbyło się spotkanie online wszystkich dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Spotkanie prowadziła pani Dorota Anuszkiewicz, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Oprócz Pani Dyrektor w naradzie uczestniczył Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, pan Krzysztof Marek Nowacki oraz dyrektorzy wydziałów i wizytatorzy. Było to zebranie poświęcone omówieniu udzielanego przez poradnie wsparcia kierowanego do uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie klas I-III do szkół.

W naszej poradni zrealizowano następujące zadania:

  1. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym przedstawiono propozycje działań i wysłuchano potrzeb szkół w tym zakresie;
  2. uruchomiono telefon konsultacyjny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 19.00 – dyżury specjalistów;
  3. wzięto udział w dwóch wywiadówkach online – wsparcie psychologów w kwestiach samodzielności uczniów i cyberprzemocy;
  4. zorganizowano szkolenie na uzyskanie uprawnień edukatora programu profilaktyki uniwersalnej rekomendowanego przez MEN – Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – trwa rekrutacja. Udział w szkoleniu całkowicie zostanie sfinansowany z dotacji na działalność LOWE – Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie; ograniczona liczba miejsc;
  5. zorganizowano sieć indywidualnej opieki specjalistów nad szkołami i przedszkolami – mamy nadzieję, że pierwsze kontakty zostały już uruchomione;
  6. otrzymano zgłoszenie do dwóch klas na zajęcia integracyjne i z zakresu kompetencji emocjonalno – społecznych – trwają ustalenia terminów spotkań.

W naszej ocenie było to bardzo ciekawe spotkanie, które daje możliwość zdobycia nowych pomysłów i wymianę doświadczeń pomiędzy poradniami.