Praca dla specjalistów – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w programie Za Życiem

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie zaprasza do współpracy specjalistów: psychologów, terapeutów SI, logopedów, pedagogów, oligofrenopedagogów, surdo-, tyflopedagogów, fizjoterapeutów i rehabilitantów do składania ofert na prowadzenie zajęć terapeutycznych w okresie II – VI 2023.

Termin składania ofert: do 30.01.2023 do godz. 12.00 w siedzibie POWRE w Kętrzynie – osobiście , listownie lub e-mail

Stosunek pracy: umowa zlecenie

Wzór oferty: