8 – marca – prezent od Małgorzaty Hrycenko – prezentacja do pobrania

Przekazujemy Państwu prezentację na lekcję wychowawczą związaną z Dniem Kobiet. Prezentacja według scenariusza: https://globalna.ceo.org.pl/wiedza-o-spoleczenstwie/scenariusze-i-gry/o-rownosci-plci-i-wyzwaniach-kobiet-na-swiecie-scenariusz
Scenariusz dla klas starszych – związany z edukacją globalną.