Jak kształcić kompetencje kluczowe u dzieci? – Poradnik dla rodziców wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Tytułem wstępu

Niniejszy zbiór jest przeznaczony dla rodziców i stanowi kompendium wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz sposobów ich rozwijania, wzmacniania i kształtowania.

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że to,  jak Twoje dziecko rozwinie się teraz, zaprocentuje w jego przyszłości. Wspólnie ze szkołą, możesz przygotować swoje dziecko do wiedzy lub do życia. Wybór należy do Ciebie …, a właściwie wyboru już nie masz, gdyż współczesna szkoła w głównej mierze oparta jest na kompetencjach kluczowych, czyli wiedzy, postawach  i umiejętnościach pozwalających uczniom zostać zorganizowanym, kompetentnym, współpracującym człowiekiem, obywatelem czy pracownikiem. A zatem, skoro wyboru już nie ma… Poznajmy kompetencje kluczowe i zastanówmy się jak wspierać dzieci i szkołę w ich kształtowaniu?

Parlament Europejski zdefiniował kompetencje, jako „połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji”. Oznacza to, że kompetencje polegają przede wszystkim na umiejętnym stosowaniu posiadanej wiedzy przy wykorzystaniu umiejętności i zdolności.

Kompetencje kluczowe rozwija się w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, poza formalnego i nieformalnego, we wszystkich kontekstach, w tym w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i innych społecznościach.

Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne; każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie.

O tym jak kształcić i rozwijać kompetencje kluczowe u swego dziecka możesz przeczytać w załączonej publikacji, opracowanej przez dyrektora Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, Martę Kragiel, nauczyciela dyplomowanego, wieloletniego dyrektora szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, trenera w projektach unijnych, nauczyciela konsultanta.