171 – tylu nauczycieli skorzystało ze szkoleń

W ramach szkoleń dotyczących wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym i ósmoklasisty nasz zespół doradców przeszkolił 171 nauczycieli, w tym 118 nauczycieli szkół podstawowych i 53 ze szkół ponadpodstawowych. Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z naszych szkoleń.